FeedbackFruits

FeedbackFruits is een in Brightspace geïntegreerde set tools die interactie met studiemateriaal en medestudenten op diverse manieren mogelijk maakt. Actief bezig zijn met de leerstof zorgt voor een diepere verwerking en bevordert het leren. Leren is daarnaast een sociale activiteit, wat met FeedbackFruits online vormgegeven kan worden.

Welke tools zitten er allemaal in FeedbackFruits? En belangrijker, wat kan je daar mee?

Peer Review

Binnen FeedbackFruits kan de tool Peer Review ingezet worden om studenten feedback te laten geven op elkaars werk. Peerfeedback kan heel waardevol zijn voor het leerproces van de studenten.

Wat zijn de voordelen van het inzetten van peerfeedback?

 • Lerend vermogen: studenten leren door het werk van een medestudent te lezen, hoe een ander over het onderwerp denkt en kan dit spiegelen aan haar/zijn eigen werk;
 • Reflectie: doordat de student feedback ontvangt van een medestudent, leert de student te reflecteren op het werk dat is ingeleverd;
 • Verbetering van het ingeleverde werk: door de peerfeedback te verwerken kan de student haar/zijn werk verbeteren.
 • Beoordelen volgens de criteria van het beoordelingsformulier: door het toepassen van de beoordelingscriteria op het werk van anderen, begrijpen studenten beter wat er van hen verwacht wordt

FeedbackFruits geeft verschillende opties voor het online geven van peerfeedback. Zo kan je studenten feedback laten geven aan de hand van een rubric, groepjes laten beoordelen of juist kiezen voor individuele feedback. Zelf aan de slag met peer review? Doorloop dit handige stappenplan of bekijk onderstaande video. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen voor hulp en advies.

Belangrijk: het is aan jou als docent om uit te leggen wat feedback geven is, hoe je dit kan doen, hoe je opbouwend commentaar geeft, wat mogelijke criteria zijn waarop je beoordeelt en om aandacht te besteden aan sociale veiligheid. Voor een handleiding voor studenten kun je verwijzen naar: Peer Feedback: de vier stappen in de Student Course.

Interactive video, document en audio

Deze tools maken het mogelijk om in bestaande audio, video of een artikel een pauze in te lassen waarin vragen of discussie items opgenomen kunnen worden. Dit kan ook verplicht gesteld worden zodat studenten eerst moeten antwoorden voor ze verder kunnen kijken/luisteren/lezen. Op deze manier ‘consumeert’ de student de stof niet enkel passief, maar moet hij/zij actief met de stof aan de slag. Het actief verwerken van leerstof zorgt voor een betere opname in het langetermijngeheugen en maakt het makkelijker kennis daar weer uit op te halen.

Je kan kennisvragen stellen over de content die studenten net zijn tegengekomen of prikkelende vragen waar studenten even op moeten ‘kauwen’. Als docent kan je de antwoorden van studenten zien: dit kan inzicht geven in het kennisniveau van de klas.

Tip: via Interactive document kan je ook een interactieve afbeelding maken. Denk bijvoorbeeld aan een plaatje waarbij de student onderdelen op kan aanwijzen, of een model waar de student per onderdeel voorbeelden/toepassingen moet noemen.

Weten hoe je met deze tools aan de slag kunt gaan? In de Brightspace Lecturer course staan instructiematerialen over Interactive documents, Interactive video en Interactive audio.

Group Member Evaluation

Met de Group Member Evaluation tool kunnen groepsleden elkaar feedback geven over hun prestaties en samenwerking binnen de groep. Je kan hier als docent vooraf gedefinieerde criteria voor opgeven of het aan de studenten overlaten om op hun eigen manier te beoordelen. Het lezen van group member evaluations kan helpen om inzicht te krijgen in hoe de samenwerking is verlopen en hoeveel tijd en moeite verschillende groepsleden erin hebben gestoken. Wanneer studenten vooraf weten dat ook het samenwerken geëvalueerd zal worden, kan dit helpen hun inzet en betrokkenheid te vergroten.

Leer in de Brightspace lecturer course meer over Group Member Evaluation of bekijk de video:

Video Assignment

Deze tool wordt uitsluitend en alleen gebruikt om studenten video’s te laten inleveren voor feedback en/of beoordeling. De normale inleverboxen (in Brightspace Assignments) zijn minder geschikt voor het inleveren van video’s, omdat Brightspace hier nog geen goede afspeelmogelijkheid voor biedt. Gebruik deze FeedbackFruits-tool dus voor het laten inleveren van video’s, waarbij je eenvoudig kunt nakijken!

Het geven van video-opdrachten kan een uitgelezen kans zijn om studenten op een andere manier met de leerstof te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van video bij het creëren en presenteren van een product, het houden van een interview of het leren maken en editen van video’s.

Interactive Presentation

LET OP: voor het maken van interactieve powerpoint presentaties raden we de tool Wooclap aan. Wooclap is gebruiksvriendelijker en geeft meer opties en functionaliteiten.

Bij de interactive presentation tool van in FeedbackFruits kan je als docent vragen opnemen die die tijdens het college aan de studenten worden gesteld. Deze tool geeft de mogelijkheid om tijdens de les vragen te stellen aan studenten waar zij meteen op kunnen reageren. Na de les kan je gezamenlijk met de studenten reflecteren op de antwoorden van de vragen.

Comprehension of Documents

Het lezen van teksten is een individuele leeractiviteit waar studenten soms in vastlopen. Met Comprehension of Documents maak je lezen sociaal en actief zodat studenten de informatie beter begrijpen en onthouden.

De mogelijkheden:

 • Je kunt vooraf instructies geven, bijvoorbeeld hoe de tekst zich verhoudt tot eerdere lesstof en waar studenten op moeten letten. Dat maakt het lezen makkelijker en effectiever.
 • In de kantlijn kun je de centrale onderwerpen in de tekst aangeven. Studenten kunnen de relevante passages annoteren en samenvatten. Dit helpt studenten de structuur van de tekst te begrijpen waardoor ze de informatie beter verwerken en onthouden.
 • Optioneel kunnen studenten elkaars annotaties en samenvattingen zien en op elkaar reageren. Samenwerkend leren is een effectieve manier om studenten te activeren.
 • Een focusmodus waarin studenten lezen zonder afleiding van social media.
 • Als docent kun je de voortgang van studenten volgen.

Leer in de Brightspace lecturer course meer over Comprehension of Documents of bekijk de instructievideo:

Discussion Assignment

Met de Discussion Assignment tool kun je een discussie tussen studenten opzetten. De tool is vergelijkbaar met de Discussions tool van Brightspace. Het verschil zit voornamelijk in de lay-out en de Discussion Tool van FeedbackFruits is meer gericht op peerfeedback.

In FeedbackFruits moeten studenten eerst een bijdrage toevoegen en moet er peerfeedback gegeven voordat de studenten mee kunnen doen aan een open discussie. In de Discussions tool in Brightspace is dit minder dwingend, daar kan een bijdrage meteen besproken worden in een open discussie.

Leer in de Brightspace Lecturer course meer over Discussion Assignment van FeedbackFruits en over de Discussions tool van Brightspace

Didactische tips

 • Door studenten een reflectie te laten schrijven over de ontvangen feedback zorg je dat ze actief met de feedback aan de slag gaan en hiervan leren.
 • Het is erg belangrijk om de verschillende deadlines aan de studenten goed te communiceren. Wanneer kan je iets inleveren, wat is de deadline en wanneer kan je niks meer inleveren. Dit is van belang om iedereen te kunnen koppelen aan andere studenten.
 • Gebruik Google Chrome of Firefox om FeedbackFruits goed te kunnen gebruiken. FeedbackFruits werkt niet met Safari.