Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waarop je informatie kunt plaatsen en delen. Je kunt tekst, foto’s, video’s, linkjes, tekeningen en bestanden plaatsen. Door je bord met anderen te delen kun je tegelijkertijd samenwerken.

Let op! Alle HvA medewerkers kunnen bij Padlet inloggen via https://hva.padlet.org/ (met HvA ID). Kies ‘Doorgaan met Microsoft’. Je hoeft geen apart account aan te maken.

Functionaliteiten

 • Informatie en onderlinge verbanden visueel weergeven met tekst, afbeeldingen, links, emoticons, geschreven tekst of tekeningen op een online bord.
 • Borden delen met collega’s of studenten en met meerdere mensen tegelijkertijd samenwerken aan een bord. Je kunt instellen of mensen borden mogen bewerken of alleen bekijken. Let op: deel borden niet Organisatiebreed, maar beperk het delen tot Wachtwoord of Geheim i.v.m. privacy.
 • Opmerkingen toevoegen aan berichten en reageren op elkaars berichten via stemmen, vind ik leuks, cijfers of sterren.
 • Borden van jezelf of collega’s klonen om opnieuw te gebruiken.
 • Informatie visueel weergeven op een tijdlijn, wereldkaart, storyboard, kolommen of canvas.

Didactische tips

 • Studenten kunnen voor de les hun vragen op een gemeenschappelijk bord plaatsen.
 • Ideeën uitwisselen en kennis delen
 • Besluiten nemen en delen
 • Gezamenlijk reflecteren op een les of opdracht
 • Studenten activeren
 • Werkvorm: de carrousel. In iedere hoek van het lokaal (of van een PowerPoint-dia) hangt een prikkelende stellling. In groepjes bedenken studenten voor- en tegenargumenten welke ze invoeren op de padlet. Na een aantal minuten draaien de groepjes door en vullen ze de input van de andere groepjes aan, totdat alle groepjes langs alle stellingen zijn geweest. De opbrengst wordt verzameld op de padlet zodat iedereen kan meekijken.
 • Laat studenten hun take aways van een les of opdracht noteren. Zo onthouden ze de stof beter, ontstaat een samenvatting van de stof en wordt duidelijk wat wel en niet begrepen is.
Studenten plaatsen hun take aways op een Padlet