Blended Learning

Het onderwijs van de HvA heeft het karakter van ‘blended learning’, een doordachte en doelgerichte mix van online en fysieke middelen binnen een volwaardige fysieke en digitale leeromgeving; de HvA investeert in de kwaliteit van (online) didaktiek, Virtueel Praktijk Onderwijs, open education, open science, artificiële intelligentie, meer gebruik van big data, digitale organisatiestrategie. 

Instellingsplan HvA 2021-2026

Waarom?

Binnen FDMCI willen we Blended learning in het onderwijs inzetten om de kwaliteit van het onderwijs een impuls te geven. Blended learning biedt mogelijkheden om:

  1. het onderwijs te personaliseren en te flexibiliseren.
  2. studenten meer keuzevrijheid te geven om het onderwijs te volgen op een manier die past bij henzelf en zorgt voor goede interactie met docenten en studenten onderling.
  3. docenten meer keuzevrijheid te geven om het onderwijs in te richten en te geven op een manier die past bij henzelf en zorgt voor goede interactie met de studenten.
  4. internationale uitwisseling bereikbaar te maken voor meer studenten
  5. de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking te verbeteren.
  6. onnodige reisbewegingen te beperken door een doordachte keuze voor contacttijd

Strategische verkenning Blended Learning bij FDMCI

Wat?

Blended Learning kent twee kernaspecten:

1. Bewust ontworpen mix van face-to-face en digitale onderwijsactiviteiten en leermaterialen

Simpel gezegd is blended learning een ontwerpbenadering die verschillende mogelijkheden om te leren bij elkaar brengt in een goed opgezet onderwijsontwerp. Door de inzet van technologie het leren van studenten (beter) worden ondersteund, bijvoorbeeld doordat de contacttijd gebruikt wordt voor discussie en verdieping en niet voor het overbrengen van theorie.

Leren kan op vele manieren: een college volgen, lezen van een boek, een discussie voeren of het schrijven van een essay. Door interactie leer de student het meest: interactie met de leerstof, met medestudenten en met de docent, zoals beschreven in het Community of Inquiry model

Figuur 1 Community of Inquiry

 

Technologie voegt extra mogelijkheden toe om deze interactie te faciliteren: quizzes via een app in het klas lokaal (Wooclap), interactieve video’s voorzien van vragen (FeedbackFruits), online discussies (Brightspace), peerfeedback (FeedbackFruits) en automatische feedback op quizzes en toetsen of opdrachten. Als je in je onderwijsontwerp deze verschillende manieren combineert ontstaat een blended learning wave: een mix van fysiek, online, synchroon en asynchrone leeractiviteiten.

 

Figuur 2: Blended wave bron Barend Last

2. Sychrone en asynchrone leeractiviteiten

Blended learning is ook een mix tussen synchroon en asynchroon leren. Ofwel het gelijktijdig leren (bijvoorbeeld in een les) en het niet-gelijktijdig leren (bijvoorbeeld opgenomen presentaties die studenten kunnen kijken wanneer en hoe vaak ze maar willen). Door een bewust keuze voor synchroon en asynchroon geef je studenten structuur in hun leerproces.

De synchrone leeractiviteiten geven structuur in week en de module, doordat studenten verwacht worden bij een fysieke bijeenkomst. De synchrone leeractiviteiten dragen bij aan de motivatie van studenten door het gevoel van verbondenheid met de medestudenten en de opleiding. Door interactie met de docent en medestudenten kunnen de leerstof actief verwerken en krijgen ze inzicht in hoeverre ze de stof al beheersen.

Asynchrone leeractiviteiten motiveren de studenten door het geven van autonomie. Deze activiteiten geven de studenten de flexibiliteit om hun studie aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden, zoals werk, mantelzorg en hobby’s. Asynchrone leeractiviteiten geven studenten ook de mogelijkheid om in hun eigen tempo te studeren, studenten die de stof lastig vinden kunnen een video pauzeren, en vaker bekijken. Studenten die de stof makkelijk aan kunnen via extra opdrachten worden uitgedaagd of het vak eerder afronden. Gebruik van (online) formatieve toetsen en geautomatiseerde feedback, kunnen het gevoel van competentie bij studenten versterken doordat ze inzicht krijgen in welke onderdelen ze wel en nog niet goed beheersen.

Wat niet?

Om spraakverwarring te voorkomen ook even een afbakening wat blended learning niet is:

Online noodonderwijs

Blended learning is een bewust ontworpen mix van fysiek en digitaal onderwijs. Dat is iets anders dan 100% online onderwijs waarbij fysieke lessen vaak één-op-één gekopieerd worden naar online. Waarbij van een bewuste keuze en doelbewust ontwerp vaak geen sprake is.  Online onderwijs wordt vaak onterecht neergezet als tegenhanger van fysiek, terwijl de twee vormen van leeractiviteiten elkaar juist heel mooi kunnen versterken.

Hybride onderwijs

Hybride betekent iets dat uit afzonderlijke delen bestaat. Bij hybride leren gaat het om leeractiviteiten die tegelijkertijd naast elkaar bestaan, bijvoorbeeld fysiek en online: het ene deel van de groep zit in de klas, het andere deel belt online in. Een keuze voor dit type onderwijs zou bewust moeten worden gemaakt, zodat alle deelnemers (fysiek én online) een betekenisvolle leerervaring hebben. Alleen het plaatsen van een webcam en scherm in een klaslokaal garandeert dat niet.

Het kan onderdeel van blended learning als er een bewuste keuze wordt gemaakt voor de hybride vorm, bijvoorbeeld als internationale studenten een module volgen vanuit het buitenland en het onderwijs hierop is ontworpen.

Hoe?

 

Er is niet één model voor blended learning. Het maken van de blended learning wave hangt af van onder andere de leeruitkomsten, de doelgroep en de leeractiviteiten die daar bij passen. Zie ook het Ontwikkelen van onderwijs.

Wilfred Rubens beschrijft elf modellen voor blended learning: https://www.te-learning.nl/blog/elf-modellen-voor-blended-learning/