Onderwijs Ontwerpen & ontwikkelen

Als module coördinator (en docent) komt er bij het ontwikkelen van onderwijs een hoop op je af. Waar begin je? Hoe zorg je voor aansluiting tussen leeruitkomsten en toetsing? De onderstaande artikelen helpen je stap voor stap op weg naar een goed (blended) ontwerp van je module. In de afbeelding vind je een overzicht van de verschillende stappen en bijbehorende artikelen. Veel ontwikkel plezier!

Artikelen

Onderwijs ontwikkelen
Blended Learning

Gepubliceerd: 21/01/2022

Het onderwijs van de HvA heeft het karakter van ‘blended learning’, een doordachte en doelgerichte mix van online en fysieke middelen binnen een volwaardige fysieke en digitale leeromgeving.

Onderwijs ontwikkelen
Persoonlijke leerpaden

Gepubliceerd: 12/10/2022

De wereld verandert in rap tempo. Hoe kunnen we als hogeschool opleiden voor de werknemer van de toekomst? Hoe maken we het onderwijs wendbaarder? En hoe kunnen we inspelen op een veranderende studentpopulatie?

Onderwijs ontwikkelen
Ontwerpen van een module

Gepubliceerd: 01/10/2021

Goed onderwijs is geen toeval, maar vraagt net als andere vormen van productontwikkeling een ontwerpproces. Het ontwerp van je onderwijs geeft richting en kaders voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.

Onderwijs ontwikkelen
Ontwerpen van leeruitkomsten

Gepubliceerd: 01/10/2021

Een opleiding stelt zich tot doel om studenten op te leiden tot de vastgestelde eindkwalificaties. Elke module draagt daar aan bij; door het vaststellen van leeruitkomsten wordt duidelijk hoe. De leeruitkomsten sturen de didactiek, leeractiviteiten en toetsing binnen de module.

Onderwijs ontwikkelen
Ontwerpen van toetsing

Gepubliceerd: 01/10/2021

Hoe kan een student aantonen dat hij/zij de leeruitkomsten heeft behaald? En hoe zorg je ervoor dat de beoordeling eerlijk (objectief en valide) en betrouwbaar is? En misschien wel het belangrijkste hoe zet je toetsing in voor de ontwikkeling van studenten?

Onderwijs ontwikkelen
Selecteren van bronnen en materialen

Gepubliceerd: 01/10/2021

Binnen de HvA vinden we het belangrijk dat studenten worden opgeleid volgens de laatste stand van zaken uit de wetenschap en de praktijk, actuele bronnen zijn daarbij heel belangrijk. Waar vind je die en hoe selecteer je de juiste?

Onderwijs ontwikkelen
Ontwikkelen van leeractiviteiten

Gepubliceerd: 01/10/2021

Leren is een werkwoord, dus wat moeten studenten doen? Dat is de vraag bij het ontwikkelen van leeractiviteiten. Welke activiteiten helpen de student om de beoogde leeruitkomsten/leerdoelen te behalen?

Onderwijs ontwikkelen
Inrichten van de leeromgeving

Gepubliceerd: 12/10/2021

Goed onderwijs vindt plaats een gestructureerde, goed ingerichte leeromgeving, zowel fysiek als digitaal. De leeromgeving beïnvloedt de motivatie van studenten en geeft studenten de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces.

Onderwijs ontwikkelen
Leren van evaluaties

Gepubliceerd: 07/12/2021

Evaluaties zijn feedback van studenten op het onderwijs. Zoals feedback in het onderwijs wordt gebruikt om het leren te bevorderen, kunnen we evaluaties inzetten voor het verbeteren van het onderwijs.

Tips
Tip: Onderwijs (her)ontwerpen?

Gepubliceerd: 04/07/2022

Gebruik een ontwerpmethode! De wens om jouw onderwijs te verbeteren, maar zie je door de ontwerpmethodes het bos niet meer? In dit artikel vatten we verschillende onderwijs ontwerpmethodieken voor je samen.