Tip: Onderwijs (her)ontwerpen?

Gebruik een ontwerpmethode!

De wens om jouw onderwijs te verbeteren, maar zie je door de ontwerpmethodes het bos niet meer? Vandaag, 7 juli, organiseert de HvA-Academie samen met de DLO-innovatiepartners de Methodiekfabriek. O&O FDMCI is daarbij aanwezig. Een middag vol workshops waar HvA-ers inspiratie op kunnen doen en verschillende ontwerpmethodes leren kennen. Komend jaar ook aan de slag met herontwerp(methodes)? Neem contact op met O&O voor advies!

Student Learning & Instruction Map
Zoals een Design-faculteit betaamt presenteert O&O FDMCI op de Methodiekfabriek een zelfgemaakte (Blended) ontwerpmethode. De Student Learning & Instruction Map (SLIM) is vormgegeven door studentassisistent Bahaa Salaymeh (CMD). Via SLIM kan je als docententeam het pad van leeractiviteiten dat een student doorloopt uittekenen. Wat doet de student zelfstandig? Welke leeractiviteiten vinden klassikaal plaats? Wat gebeurt er in de online leeromgeving? Via het ‘mappen’ van leeractiviteiten wordt het blended leerpad voor de student inzichtelijk. Eindresultaat? Een doordacht onderwijsontwerp boordevol activerende leer- en werkvormen!

Afbeelding 1: Student Learning & Instruction Map
Afbeelding 2: Student Learning &  Instruction Map in actie

Naast onze eigen SLIM zijn op de methodiekfabriek ook andere ontwerpmethodes aan bod gekomen:

Blended Golfjesspel
Wil je als team kennismaken met Blended learning en het gesprek openen over blended ontwerp? Dan geeft het Golfjesspel gegarandeerd een mooie middag. Ontwerp onder begeleiding van O&O met het Blended Golfjesspel een zo goed mogelijk blended lesprogramma voor jouw leeruitkomst-kaart en behaal de meeste punten! Verzamel, zoek en ruil de beste werkvormen voor jouw leeruitkomst. Verwerk ze samen in het leerpad en zet alle leeromgevingen in. Na de ontwerpronde en de beoordeling van het andere team, worden de ontwerppunten opgeteld. Het team met de meeste punten wint! Wil je aan de slag met het Golfjesspel? Neem dan contact op met O&O.

ABC Methode
Het ABC: ontwerpmodel is een handzaam model dat je kunt gebruiken om blended en online learning in betrekkelijk korte tijd te ontwerpen. Het model is redelijk generiek van aard, en toepasbaar op onderwijs en leren in arbeidsorganisaties. Door middel van een storyboard ontwikkel je als team een ontwerp voor blended learning voor een lesprogramma.

De CurriculumKit
De CurriculumKit is een kaartspel waar mee je als team op een leuke manier een curriculum ontwerpt. Aan de hand van leerdoelen doorlopen jullie verschillende stappen: wat gaan studenten leren, hoe ze dat gaan leren, hoe maken ze dat zichtbaar en hoe krijgen ze feedback. Aan het einde van de sessie heb je met je team een blauwdruk voor het curriculum.

Kaos-pilot leerbogen
De leerbogen-ontwerpmethodiek van de Kaos-pilot biedt een simpele manier om het leren tot leven te laten komen. Het zorgt ervoor dat het curriculum visueel in letterlijke bogen wordt vertaald en geïnterpreteerd in een leertraject. Tegelijkertijd nodigt het docenten en studenten uit om het traject te co-creëeren, te ontwerpen en af te leveren. De leerbogen zorgen voor een overzichtelijk leertraject en zorgt voor duidelijkheid over, en inzicht in, de rol van de docent en de student.