Microsoft Teams

Met Microsoft Teams kun je online colleges en werkgroepen geven, gelijktijdig samenwerken in een document, chatten met studenten en docenten, online vergaderen en nog veel meer.

Functionaliteiten

Losse vergadering, team en kanalen
Met Teams kun je online lesgeven, vergaderen en samenwerken met studenten, docenten of medewerkers van binnen én buiten de HvA. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar hoe weet je waar je moet beginnen? Een losse meeting plan je het makkelijkst via Outlook of Teams (instructies achter de link). Wil je langere tijd samenwerken en bijvoorbeeld samenwerken in documenten? Of wil je je klassen onderbrengen in aparte kanalen? Maak dan een Team aan. Lees het artikel Teams Meetings: Toepassing in veelvoorkomende situaties om te bepalen hoe je MS Teams het beste inzet.

Kleinschalige samenwerking in Breakout rooms
Tijdens een les of vergadering kan het handig zijn om de deelnemers op te splitsen in groepen, bijvoorbeeld voor opdracht. Dit zorgt voor samenwerking en interactie en activeert deelnemers. Hiervoor gebruik je Breakout rooms. MS Teams kan willekeurige groepen aanmaken of je kunt zelf groepen samenstellen. Als docent kun je switchen tussen de Breakout rooms en kun je alle rooms een bericht sturen, bijvoorbeeld de resterende tijd totdat iedereen weer in de hoofdvergadering wordt verwacht. Als de tijd om is sluit je de break out rooms en keren de deelnemers keren automatisch terug in de hoofdvergadering. Instructies vind je op Breakout-rooms in de Lectures course.

Vragen en polls tijdens de meeting
Tijdens een Teams meeting kun je een poll houden. Handig om de voorkennis van studenten over een onderwerp te peilen, studenten te activeren, of om na je uitleg te testen of studenten de stof hebben begrepen. Je kunt een meerkeuzevraag toevoegen of een open vraag, waarvan de antwoorden worden gevisualiseerd in een word cloud. De vragen maak je vooraf en tijdens de les start je in MS Teams de poll en zie je de resultaten live op je scherm. Bekijk deze video om aan de slag te gaan. Wil je uitgebreidere interactiemogelijkheden tijdens (online) lessen? Lees dan het artikel over Wooclap.

Werkafspraken Teams & Brightspace
Lever je opdrachten in via Teams of via Brightspace? (altijd via Brightspace!). En mag je zomaar een online college opnemen? (alleen als er geen namen, beelden of (chat)bijdragen van studenten in beeld zijn) En moeten studenten tijdens college hun webcam aanzetten? (Niet als het college wordt opgenomen). Voorkom verwarring en volg de werkafspraken van de HvA. Deze zijn te vinden op Werkafspraken Microsoft Teams & Brightspace.

Didactische tips

  • Samenwerkend leren:
    Met MS Teams kunnen studenten tijdens een online les samenwerken, bijvoorbeeld aan een document of presentatie. Dit kan met alle studenten, maar werkt vaak beter in kleine groepjes in Breakout rooms. Bij het werken in Breakout rooms is het belangrijk om een duidelijke opdracht mee te geven, een eindtijd af te spreken en een woordvoerder aan te wijzen voor de nabespreking. Meer informatie over rollen bij samenwerkend leren.
  • Voorkennis activeren:
    Voor aanvang van de les deelt de docent het onderwerp van de les in het chatvenster van Teams en vraagt wat studenten al weten over het onderwerp en wat ze willen leren. Studenten reageren op het bericht van de docent. Dit kan ook op een creatieve manier, met memes of emoticons. Aan het begin van de les bespreekt de docent enkele reacties.
  • One Minute Note:
    Na een uitleg krijgen studenten één minuut om in een of meerdere zinnen samen te vatten wat ze zojuist hebben geleerd. Studenten plaatsen hun samenvatting in de chat of in het notitieblok in Teams. Daarna bespreek je de uitkomsten en zie je als docent of je boodschap goed is overgekomen. Studenten blijven actiever, leren hoofd- en bijzaken onderscheiden en beschikken na de les over een samenvatting.