ICT-hulp

Veel ICT-diensten worden geleverd door de centrale ICT-afdeling van de HvA, ICT Services. Hieronder vallen de ICT-basisdiensten, waaronder bijvoorbeeld e-mail en WiFi, maar deze afdeling bestelt bijvoorbeeld ook op verzoek van facultaire ICT-contactpersonen hardware en software bij de (aanbestede) leveranciers. Als je vragen hebt over HvA-brede ICT-diensten kun je contact opnemen met ICT Services op telefoonnummer 020 595 1402, via het ICT Services Selfserviceportal en per e-mail via servicedesk-icts@hva.nl.

Heb je een ICT-probleem in een lokaal? Neem dan contact op met de afdeling Facility Services (020 595 1403).

In aanvulling op de dienstverlening van ICT Services kun je bij de afdeling Informatiemanagement (IM) van FDMCI terecht voor informatie over onderstaande applicaties. Afhankelijk van de applicatie is IM beschikbaar voor inhoudelijke vragen, aanvragen voor functionaliteiten en/of cursussen. Je kunt ook terecht bij een van de key users.

Applicaties die onderdeel zijn van de DLO:

 • Brightspace
 • CodeGrade
 • FeedbackFruits
 • FeedPulse
 • Grasple
 • Wooclap

Applicaties die onderdeel zijn van Microsoft 365:

 • Bookings
 • Power Apps
 • Sharepoint (MijnHvA)
 • Teams

Overige onderwijsapplicaties:

 • Adobe
 • LinkedIn Learning
 • Miro
 • OnStage
 • Reflex Online
 • TeleForm
 • TransIP

Hiernaast:

 • Biedt IM een groot aanbod ICT- en AV-middelen aan via onze uitleenbalie.
 • Is IM beschikbaar voor vragen over privacy & security.
 • Biedt IM advies op het gebied van ICT- en AV-middelen.
 • Schaft IM hardware en software aan die past binnen de ICT-begroting.
 • Zet IM vanuit de rol als ICT-contactpersoon aanvragen door richting ICT Services.

Nieuwe applicatie aanvragen

Denk je eraan om een nieuwe software te gaan gebruiken in je onderwijs? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Informatiemanagement FDMCI via dit formulier. Zij adviseren over en ondersteunen bij de aanschaf en het gebruik van software. Het is makkelijk en lijkt vaak onschuldig om een gratis software te gebruiken in een module. Maar veel van de leveranciers van deze gratis software hebben een verdienmodel gebaseerd op bijvoorbeeld het verkopen van klantgegevens voor advertenties, wat in strijd is met de AVG-wetgeving. Meestal is het mogelijk om samen met een leverancier tot een oplossing te komen, maar dat kost tijd. Neem daarom tijdig contact op.

Meer info

Kijk voor meer informatie en vragen in de Selfserviceportal Informatiemanagement FDMCI. Je vindt hier onder andere een overzicht van onze dienstverlening per applicatie en de bijbehorende key users.