Brightspace

Brightspace is onderdeel van de Digitale Leeromgeving (DLO) van de Hogeschool van Amsterdam. Elk vak heeft een course op Brightspace. Dit is de plek waar docenten kunnen communiceren met studenten (Announcements), hun lesmaterialen plaatsen (Content) en gebruikmaken van verschillende werkvormen (Activities) die het systeem rijk is. Ook is dit de plek waar studenten hun opdrachten inleveren. De leeromgeving bestaat uit tools die gemaakt zijn door Brightspace en door externe leveranciers.

Functionaliteiten

Hieronder staan de belangrijkste Brightspace functionaliteiten beschreven. In de Lecturer Course vind je per functionaliteit meer informatie en handleidingen. Een volledig overzicht met instructielinks staat op Tools van de digitale leeromgeving.

Assignment

In assignments kunnen studenten hun gemaakte werk inleveren. Er kan veel! Formatief of summatief. Individueel of per groep. Een of meerdere bestanden (bijv. een verslag en een video). Diverse bestandstypen. Een of meerdere inlevermomenten. Een deadline en/of eerste en laatste inlevermoment.

FeedbackFruits

Met de tools van FeedbackFruits kun je teksten en video’s voorzien van vragen en discussies. Handig om studenten te activeren. De tools zijn allemaal geïntegreerd in Brightspace en dus standaard in elke Course te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan interactieve documenten en video’s voorzien van vragen of teksten waarin studenten annoteren, samenvatten en discussiëren.

Kijk voor meer informatie op de FeedbackFruits pagina.

Discussions

Met de tool Discussions kan je een gesprek faciliteren met en onder studenten.  Je kan discussies aanmaken voor alle studenten in de Course of je kan studenten in groepjes laten discussiëren.

Quizzes

Met quizzes kan je studenten gedurende het vak de kans geven hun kennis tussentijds te toetsen. Een heel groot aantal vraagtypen wordt ondersteund. Gesloten vragen worden automatisch beoordeeld en van feedback voorzien. Wanneer en hoe resultaten worden vrijgegeven, en hoe veel pogingen studenten mogen doen, kun je zelf instellen.

Plagiaat scan

De tool Ouriginal is de plagiaat scan binnen Brightspace. Voor het nakijken van de opdrachten van studenten, is het belangrijk om te weten of er plagiaat is gepleegd door de studenten. ‘Ouriginal’ is niet standaard verwerkt in het assignments, maar is te vinden onder Administration. Let op: Om Ouriginal te gebruiken, moet je deze eerst aanzetten.

Rubrics

Een rubric is een overzichtelijk beoordelingschema. Meestal heb je deze al in Word of Excel staan. Tijdens het nakijken is het dan vervelend de hele tijd te wisselen van schermen om je te houden aan de rubric. In Brightspace kun je deze rubric toevoegen aan bijvoorbeeld een assignment. Tijdens het nakijken kun je dan op één scherm het document van de student zien en gelijk de beoordeling aanklikken uit de rubric.

Class Progress

De Class Progress tool geeft de docent de mogelijkheid om de prestaties van de klas en van studenten individueel te volgen. Zo kun je zien of studenten bepaald materiaal in de cursus al eens geopend hebben, of een bijdrage hebben geleverd aan een Discussion. Ook zijn er overzichten te zien met resultaten van Quizzes en Assignments.

Met Class Progress ben je beter op de hoogte hoe je studenten er voor staan en ben je beter in staat in te grijpen wanneer dat nodig is. Studenten hebben op gelijksoortige wijze via de tool Class Progress inzicht in hun eigen voortgang. Voor hen is in de Brightspace Student Course een pagina aangemaakt met informatie.

Goed om te weten: Je hebt je eigen persoonlijke cursus in Brightspace, genaamd Sandbox. In deze cursus kun je verschillende functionaliteiten uitproberen voordat je deze in de daadwerkelijke cursus gaat gebruiken. Hier kun je ook de functionaliteit ‘bekijken als student’ gebruiken om te zien wat je studenten te zien krijgen.