Feedback

Wil je dat studenten zich blijven ontwikkelen? Dan is feed ’back’ essentieel! Feedback helpt studenten te bepalen of ze nog op de juiste weg zitten en hoe ze verder moeten. Hoe geef je effectieve feedback of feedforward? En hoe zorg je dat studenten elkaar feedback geven?

Waarom?

Feedback heeft veel invloed op het leren en presteren van studenten. Helaas kan dit effect zowel positief als negatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan de deuk in je zelfvertrouwen na een vervelende terugkoppeling. Het soort feedback dat gegeven wordt en wijze waarop dit gebeurt, heeft impact op de effectiviteit en de bereidheid van de student om ermee aan de slag te gaan. Alleen het geven van een cijfer of een beoordeling als ‘Goed’ of ‘Slecht’, is geen feedback maar een evaluatie. Op deze manier weet de student niet hoe en wat hij/zij in de toekomst kan verbeteren.

Het is niet altijd makkelijk om goede feedback te geven en het kost tijd. Toch speelt feedback een essentiële rol in het leerproces van studenten. Immers; zolang we niet doorhebben dat we iets verkeerd doen, zullen we ook geen stappen ondernemen om het te veranderen.

Wat?

Wat willen we bereiken met feedback? Hattie en Timperley (2007) stellen: “Het doel van feedback is om de discrepantie tussen het huidige en het gewenste prestatieniveau te verkleinen.  (Hattie & Timperley, 2007)

De term ‘feed’back’ is dus misleidend. Je kijkt niet alleen terug maar ook vooruit. Je hebt informatie nodig over hoe je kunt verbeteren en wat je moet veranderen.

Effectieve feedback beantwoordt de volgende drie vragen:

  • Waar ga ik naar toe / wat zijn de doelen? (Feed up)
  • Waar sta ik nu? (Feed back)
  • Hoe kom ik daar? (Feed forward)

Bij alle drie de vormen geef je studenten handvatten om verder te komen. Vaak wordt feedback gezien als het eindstation: de terugkoppeling na (summatieve) toetsing. Tussentijdse (formatieve) feedback heeft daarentegen veel meer effect op het leren! Het motiveert studenten en laat ze gerichter leren

Hoe?

Goede feedback is bevestigend, kritisch en constructief (BKC-feedback). Hoewel feedback niet altijd positief geformuleerd hoeft te zijn, is het natuurlijk niet de bedoeling dat de student gedemotiveerd raakt! Voor het leerproces is het goed om te benoemen wat een student al beheerst (bevestigend), wat hij/zij nog niet kan (kritisch) en op welke vaardigheden hij/zij kan voortbouwen (constructief).

Feed up

Als een student aan een opdracht begint is het belangrijk dat hij/zij weet wat er van hem verwacht wordt en welke succescriteria er zijn. Dit geeft de student richting in wat hij moet doen. Heldere leerdoelen en verwachtingen dragen bij aan de motivatie van studenten en zorgen ervoor dat zij zich minder onzeker voelen. Daarnaast scheelt dit jou als docent een hoop nakijkwerk: je hoeft niet steeds terug te koppelen dat x,y,z, niet de bedoeling van de opdracht was. De kwaliteit van het ingeleverde werk zal beter zijn.

Een beoordelingsinstrument zoals een kan verwachtingen en de focus van de beoordeling duidelijk maken. Daarmee helpt de rubric ook jou als docent om heldere, doelgerichte feedback te geven!

Feedback

Feedback kan het leren bevorderen, als er vooraf duidelijke doelen gesteld zijn EN de feedback ook daadwerkelijk gaat over het wel/niet behalen van die doelen. Als het doel van de opdracht bijvoorbeeld is ‘het creëren van sfeer in een verhaal’ en de feedback gaat alleen over spelling en het aantal woorden, helpt dit de student niet verder in het behalen van het leerdoel. Bij het beantwoorden van de vraag ‘waar sta ik?’ krijgt de student informatie over het behalen van een doel/standaard, het uitvoeren van een taak en het wel of niet slagen daarin.

Feed forward

Feed forward is het tegengestelde van feedback. Het is geen beoordeling van iemands prestaties in het verleden, maar het richt zich op iemands ontwikkeling in de toekomst. Een voorbeeld: een student schrijft een essay. Bij feedback geef je na inleveren aan wat er wel en niet goed ging. Bij feed forward kijk je vast een tussentijdse versie na, stel je vragen en zet je de student aan het denken over hoe hij/zij het stuk kan verbeteren. Goede feed forward laat studenten hun groeimogelijkheden zien. In plaats van slechts aan te geven dat iets goed gaat, daag je de student uit om zijn/haar grenzen te verleggen. Feed forward is positief geformuleerd. Wanneer een student een helder idee heeft over hij/zij succesvoller kan zijn, verhoogt dit de kans om dit succes te bereiken. Zowel bij individuele opdrachten, als in hun professionele loopbaan.

Peerfeedback

Als docent heb je wellicht geen tijd om alle studenten tussentijds van uitgebreide feedback te voorzien. Een oplossing kan zijn om studenten elkaar feedback te laten geven: peerfeedback. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten bij peerfeedback actiever betrokken zijn in het leerproces doordat ze kritischer kijken naar het werk van de ander. Zowel de ontvanger als de gever van peerfeedback komt zo tot diep leren. Door het werk te vergelijken met de beoordelingscriteria en met hun eigen werk krijgen studenten inzicht in hoe ze hun eigen werk kunnen verbeteren.

Peerfeedback is niet iets wat je ‘zomaar’ in een les gaat doen. Peerfeedback is effectiever als je een aantal stappen volgt: zoals in de peerfeedbackcyclus (zie afbeelding). Het is belangrijk om peerfeedback goed te implementeren om er het maximale uit te kunnen halen. Vertel studenten hoe ze elkaar feedback moeten geven en besteed daarbij ook aandacht aan de sociale veiligheid.

Met FeedbackFruits in Brightspace kun je studenten gemakkelijk peerfeedback laten geven. Geef studenten duidelijke instructies mee waar ze moeten zijn en hoe de het werkt. Communiceer ook duidelijk deadlines!

Tips

Hoe zorg je ervoor dat studenten de feedback lezen?

  • Deel de gids ‘Doeltreffend gebruik maken van Feedback‘ met je studenten.
  • Maak in de les duidelijk hoe de feedback de student helpt om naar een bepaald doel toe te werken en dit doel te bereiken.
  • Geef niet direct het cijfer van de opdracht, maar wacht tot na de feedback gelezen is.
  • Wees zo specifiek mogelijk!
  • Geef de feedback zo spoedig mogelijk nadat de student de opdracht heeft ingezonden.
  • Gebruik verschillende vormen om feedback over te brengen, zoals tekst, audio, video of persoonlijk. Binnen FeedbackFruits & Brightspace zijn hier handige functies voor!