Over O&O

Team Onderwijs & Onderzoek (O&O) van de FDMCI

Binnen O&O FDMCI werken wij als gedreven professionals, vanuit onze passie voor onderwijs en onderzoek, aan de ontwikkeling van onze opleidingen, de faculteit DMCI en de HvA. Dit doen we altijd samen met anderen, met als hoofddoel een optimale leerervaring voor onze studenten. Wij ondersteunen en adviseren opleidingen (bachelor-, master- en associate degree-opleidingen), ons kenniscentrum en het management van de faculteit over onder andere de volgende (beleids)vraagstukken:

 • verbinding onderwijs & onderzoek
 • onderwijsvernieuwing
 • ontwikkeling van nieuw onderwijs
 • kwaliteit(szorg)
 • toetsbeleid en toetsing
 • blended learning
 • accreditaties/midterm reviews
 • leven lang ontwikkelen
 • diversiteit & inclusie
 • internationalisering
 • docentprofessionalisering
 • studentenwelzijn
 • minoren
 • honours etc.

O&O biedt samen met de andere FDMCI-stafafdelingen integraal advies en ondersteuning aan onze decaan Frank Kresin, het facultair managementteam, opleidingsmanagement, curriculumcommissies, ontwikkelteams, examencommissies, toetscommissies, docenten, onderzoekers, learning communities, en key users voor bijvoorbeeld Brightspace.

Ook zijn wij vanuit de faculteit partners voor onder andere de centrale afdeling Onderwijs & Onderzoek, het HvA Blended Learning programma en de HvA DLO Board.

Wie doet wat en wie is wie binnen het team O&O FDMCI:

 • Hoofd O&O FDMCI: Katinka van Vuure​
 • Onderwijskundig adviseurs: Léon Goedhart, Zuzana van Polen, Liselotte Slagman, Ulrike Stam​, Flin Wessels, Jenna Vaisman, Tatjana Fincke, Ceren Doğan, Marieke Janssen. ​
 • Kwaliteitsadviseurs: Eva Huijbregts, Iris Haartsen
 • Beleidsmedewerker onderzoek: Femke Glas​
 • Beleidsmedewerker internationalisering: Marleen Henny
 • Student assistent: Bahaa Salaymeh

Wie zijn wij?

Katinka van Vuure

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?

Ik ben Katinka van Vuure, Hoofd van team O&O. Ik houd me bezig met de grote lijnen van onze afdeling, altijd samen met mijn geweldige O&O-collega’s en ben lid van het Staf MT van FDMCI en het HvA-brede Hoofden O&O overleg. Daarnaast werk ik o.a. aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, aan grotere dossiers zoals Diversiteit & Inclusie en denk ik mee over ons toekomstige onderwijsaanbod Ik ben scherp en positief –kritisch. Bovenal probeer ik te inspireren!

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Mijn ideale werkdag is een dag met veel verschillende activiteiten: overleggen met collega’s met een 

goede kop koffie, het snel lezen en analyseren van (beleids)documenten, het met raad en daad bijstaan van opleidingen, examencommissies etc. Heel belangrijk voor mij zijn toevallige ontmoetingen op de campus, zo hoor ik veel vanuit verschillende perspectieven en spreek ik nog eens nieuwe mensen in onze bruisende faculteit.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Vragen staat vrij! HvA-brede dossiers, faculteitsaangelegenheden of vragen die betrekking hebben op je eigen opleiding. Ik denk graag mee en als ik zelf de oplossing niet heb, dan weet ik waarschijnlijk waar je terecht kunt. 

Liselotte Slagman

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Liselotte Slagman, onderwijskundig adviseur. Sinds april 2018 werkzaam binnen HvA en dit mooie team, daarvoor werkte ik als projectleider bij een klein consultancy bureau en heb ik zodoende bij vele organisaties een kijkje in de keuken kunnen nemen. Deze ervaring helpt mij erg in het oppakken van mijn werkzaamheden.
Enkele portefeuilles die bij mij liggen en die ik met een O&O collega oppak zijn:

 • Ondersteuning van AMFI, bijv. bij de accreditatie en de onderwijsvernieuwing.
 • Ondersteuning van onze nieuwe Ad opleidingen bij hun TNO, maar bijv. ook bij de organisatorische inbedding binnen de faculteit.
 • Portefeuille Flexibilisering/ Persoonlijke leerpaden waarvoor we een call voor faculteitsminoren hebben uitgezet en die nu aan het ontwikkelen zijn.
 • Portefeuillecoördinator minoren FDMCI.
 • Onderwijskundig aanspreekpunt voor CMD.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Ik houd van beweging in de breedste zin van het woord 😊  Op zo’n ideale dag is dan ook een boel interactie/ samenwerken met mijn directe collega’s, maar ook met docenten. Ik vind het heerlijk om te sparren, vooral over complexe vraagstukken. En als je dan een paar inzichten weet te bereiken met elkaar, en dus een stap(je) kunt zetten geeft mij dat een voldaan gevoel aan het einde van de dag.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Zaken die te maken hebben met het onderwijs. Ik vind sparren leuk, denk graag mee en probeer me middels vragen en nog meer vragen een beeld te vormen om vervolgens te kunnen verbinden. Verbinden met andere voorbeelden, mensen, situatie, visie, bestaand beleid en noem maar op.

Ulrike Stam

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O? Ulrike Stam, ik ben adviseur Blended Learning binnen FDMCI en als onderwijskundige verbonden aan de opleiding HBO-ICT.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Ik ben niet zo’n vergadertijger, dus het liefst overleg ik met een aantal mensen, waarnaar we ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Ik krijg energie van dingen uitdenken en opschrijven, dus vrijdag probeer ik daarvoor vrij te houden.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Het ontwerpen van mooi onderwijs met inzet van digitale middelen, om het onderwijs passender te maken voor onze studenten en van deze tijd.

Marleen Henny

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Mijn naam is Marleen Henny en mijn hoofdtaak binnen O&O is advies geven rondom vraagstukken met betrekking tot internationalisering (studenten, staff, partners, onderwijs/onderzoek). Daarnaast ben ik ook betrokken bij de thema’s D&I, Blended Learning, studenten welzijn en nationale/internationale subsidies. Binnen deze verschillende thema’s, kijk ik altijd hoe we kunnen aanhaken bij bestaande initiatieven om meer draagvlak te creëren en breng ik graag verschillende partijen samen.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Orde (in mijn mailbox) vind ik héél prettig 😊. Dus mijn ideale werkdag begint met het wegwerken en opruimen van mijn mailbox zodat ik de dag goed kan starten. Dan een meeting met partners in verschillende landen om nieuwe internationaliseringprojecten te ontwikkelen. Tijd om dit uit te werken, intern kijken wie we bij dit project kunnen betrekken, een gesprek met een student, een brainstormwandeling met een collega, dan weer wat mailtjes.

En je mag altijd contact met me opnemen over…Hoe kan je internationalisering een plek geven in het curriculum, kansen en mogelijkheden voor buitenland ervaringen voor student/collega, hoe kunnen we bijdragen aan een inclusieve werkcultuur binnen de HvA waar iedereen zich welkom en veilig voelt. En over Marokko 😊

Zuzana van Polen

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O
Mijn naam is Zuzana van Polen en ik ben als onderwijskundige betrokken bij de opleidingen CO+CB waar ik me vooral inzet op gebied van onderwijsvernieuwing met de focus op onderwijsontwerp, formatief evalueren/didactiek, toetsing en docentprofessionalisering. Daarnaast ben ik betrokken bij de facultaire portefeuilles flexibilisering en internationalisering en ik ondersteun bij de ontwikkeling van de nieuwe AD Smart Media Production en bij de nieuwe transdisciplinaire minoren. HvA-breed heb ik meegeschreven aan ons nieuw Onderwijs- en Toetsbeleid met een bijzondere bijdrage aan de pijler Ontwikkelingsgericht toetsen. Ik houd ervan om dingen te onderzoeken, mensen met elkaar te verbinden en collega’s te inspireren en ondersteunen.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Aan de ene kant vind ik het leuk om met collega’s over uiteenlopende onderwerpen te brainstormen om de kwaliteit van het bestaande onderwijs te verbeteren of om nieuw onderwijs te ontwikkelen. Via consulten aan de BDB-kandidaten (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) over het herontwerp van hun module draag ik mijn steentje bij aan de kern van ons mooi onderwijs aan de HvA. Omdat mijn deskundigheid onderwerpen rondom didactiek en toetsing betreft is het noodzakelijk dat ik mijn kennis op de peil houd, daarom lees ik regelmatig onderzoekstudies en neem ik deel aan conferenties en verschillende netwerken binnen en buiten de HvA. En dat is dan gebonden met de andere kant van mijn werkzaamheden: lezen, onderzoeken, analyseren en schrijven. Het is onvermijdelijk dat deze twee kanten van mijn baan door elkaar heen lopen, en dan is een goed georganiseerde agenda een voorwaarde. Een gefundeerd advies eist voorbereiding dus een ad-hoc aanpak werkt minder goed bij mij.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Je kunt contact met mij opnemen bij vragen over formatief evalueren als didactische aanpak, over toetsen en beoordelen, over verschillende vragen rondom onderwijsontwerp, curriculum alignment en niveauborging. Ik kan ook helpen bij vragen over persoonlijke leerpaden/flexibilisering en bij de onderwijskundige vraagstukken bij de ontwikkeling van een internationale module/ programma. Ik ben daarnaast ervaringsdeskundige voor wat betreft trainingsprogramma’s voor docenten rondom didactiek.

Tatjana Fincke

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Tatjana Fincke, I am an Educational Consultant with a background in neuro-educational psychology and teaching. Within FDMCI I specifically work for COCB as educational advisor.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
I start early with a huge mug of green tea and immerse myself in creative tasks of writing or creating trainings. Later in a day I have 1-2 meetings with teachers or colleagues to brainstorm which educational approach is best suited for the situation at hand.

En je mag altijd contact met me opnemen over…How to re-activate students innate curiosity and joy about learning. How to support teachers in being their best and energetic self during class. How to make education fun and inspiring.

Jenna Vaisman

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Ik ben Jenna Vaisman, Educational Consultant in het FDMCI O&O team. Mijn portefeuilles zijn voornamelijk blended learning (straks met een focus op CMD en AMFI), studentenwelzijn (als faculteitsvertegenwoordiger), minoren en de honours programma’s. Ik ben ook op de achtergrond betrokken bij internationalisering en diversiteit en inclusie.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit? Aangezien ik net ben begonnen bestaat een ideale werkdag voor mij uit het ontmoeten van andere collega’s! Ik ben een fan van een combinatie van vergaderingen en denktijd en werk graag samen met collega’s aan projecten.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Je kunt me benaderen voor het inzetten van blended learning in jouw onderwijs, een toegankelijke ervaring te bevorderen voor studenten binnen de FDMCI en om te sparren over hoe het onderwijs je motiveert om te blijven leren.

Iris Haartsen

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Ik ben Iris Haartsen, Kwaliteitsmedewerker FDMCI in het O&O team. Ik houd me bezig met de analyse en interpretatie van alle data over onderwijskwaliteit die binnen de HvA aanwezig is. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld de Nationale Studenten Enquête, maar ook aan. Daarnaast geef ik samen met Eva advies aan onze opleidingen en het FMT over de inrichting van de kwaliteitszorgcyclus.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Mijn ideale werkdag bestaat uit een goede mix van gesprekken of brainstormsessies met verschillende collega’s en/of studenten en voldoende werktijd. Ik krijg veel energie van de samenwerking met collega’s op andere faculteiten, op onze opleidingen en binnen het O&O team. Daarnaast vind ik heerlijk om de tijd te hebben om diep in data te duiken en verbanden te kunnen leggen. Natuurlijk met als doel om ons onderwijs continue te verbeteren.

En je mag altijd contact met me opnemen over…Natuurlijk voor vragen over kwaliteitszorg binnen FDMCI, maar ook over alle (HvA-brede) monitoren, HvA data of andere data gerelateerde zaken. Daarnaast denk ik graag mee over het opzetten van evaluaties. En een kopje koffie voor de gezelligheid mag altijd!

Flin Wessels

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Ik ben Flin Wessels, als onderwijskundig adviseur hou ik me bezig met Blended learning binnen FDMCI. Daarbij werk ik veel samen met HBO-ICT. Ik verbind mensen en kennis binnen en buiten de faculteit. Daarnaast lever ik graag een creatieve noot, zo heb ik de illustraties op deze website gemaakt.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Ik krijg energie van nieuwe dingen opzetten en kunnen creëren, brainstormen en inspirerende gesprekken voeren. In een ideale werkdag denk ik samen met collega’s nieuwe plannen uit en ga daar vervolgens zelf creatief mee aan de slag. Inhoudelijk complexe zaken vertaal ik daarbij in mooie, verhelderende platen of afbeeldingen.

En je mag altijd contact met me opnemen over… Alles rondom blended learning, dingen mooi maken of voor een goede kop koffie!

Marieke Janssen

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Marieke Janssen, onderwijskundige. Sinds 2019 werk ik bij het O&O-team van FDMCI. Naast de ontwikkeling van de Ad Software Development ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de master Applied AI.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?
Bijna 30 jaar ervaring bij de HvA (als docent, onderwijskundige, adviseur, projectleider): mijn ideale werkdag bestaat eruit dat geen dag hetzelfde is. Of ik nu thuis aan het werk ben of op de campus: inhoudelijke verdieping, innovatie, iets ontwerpen en ontwikkelen dat er nog niet is. Dat loopt als een rode draad door mijn loopbaan.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Je mag sowieso altijd contact met me opnemen, voor een vraag of om iets te delen. Ik ben goed in meedenken, vragen stellen en kan goed luisteren.

 

Guido Tierolf *

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?

Mijn naam is Guido Tierolf en ik ben consultant onderwijstechnologie. Officieel zit ik in het team Informatie Management, maar omdat goede onderwijstechnologie valt of staat met didactiek, werk ik nauw samen met de onderwijskundig adviseurs van O&O. Ik adviseer over de mogelijkheden van de applicaties van de HvA om het onderwijs nog beter te maken. Verder volg ik de trends op het gebied van (onderwijs)technologie en hou ik me bezig met blended learning en docentprofessionalisering.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit? 

Ik begin ’s ochtends graag met een cappuccino en tijd om ononderbroken aan projecten te werken. Op een ideale dag is er een goede balans tussen meetings en focustijd. ’s Middags voer ik graag gesprekken met collega’s om te brainstormen hoe we het onderwijs nog beter kunnen maken met de inzet van technologie. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen en docenten te helpen hun lessen te verrijken.

En je mag altijd contact met me opnemen over…

Vragen en ideeën over onderwijsapplicaties en blended learning. Ik vind het leuk om te sparren en ben altijd in voor een (digitale) kop koffie.

Femke Glas

Wie ben je en wat is je rol binnen O&O?
Ik ben Femke Glas, beleidsmedewerker onderzoek. Samen met mijn collega’s van O&O en van het Kenniscentrum werk ik mee aan de (door)ontwikkeling van beleidsplannen en het concreet maken daarvan in plannen voor korte en lange termijn. Daarbij zorg ik voor een link tussen het kenniscentrum, de afdeling Onderzoek en Onderwijs en het bredere HvA onderzoeksbeleid. Voorbeelden van werkzaamheden zijn bijvoorbeeld mijn rol als secretaris van de Onderzoeksraad en de coördinatie van de visitatie van het kenniscentrum.

Hoe ziet je ideale werkdag er op de HvA uit?Op een ideale werkdag werk ik samen met een groepje mensen aan ideeën of plannen, op een fysieke locatie!, én werk ik in alle rust in m’n eentje een plan of tekst uit.

En je mag altijd contact met me opnemen over…
Onderzoek doen bij FDMCI, de lectoraten, de promotieregeling.