Tip: Wees als docent online aanwezig

Blended learning is meer dan klassikale lessen en het inzetten van Brightspace. Het is een doordachte mix van synchrone en asynchrone leeractiviteiten die goed op elkaar aansluiten. Als je tijdens een les voor de klas staat, is je rol als docent duidelijk. Maar ook in de online leeromgeving heb je als docent een belangrijke taak! Jouw aanwezigheid online is cruciaal, bijvoorbeeld voor de betrokkenheid en motivatie van studenten. Blended learning gaat verder dan het plaatsen van huiswerk op Brightspace. Hoe zorg je er als docent voor dat het leren online verder gaat? Hieronder een aantal praktische tips:

 1. Zorg voor een duidelijke (online) structuur en wees helder in wat je van studenten verwacht. Wil je bijvoorbeeld dat studenten een kennisclip bekijken en daar vragen over beantwoorden? Spreek dit dan expliciet uit en spreek studenten erop aan als ze de opdracht niet gedaan hebben.
 2. Geef aan waar studenten terecht kunnen met vragen.
 3. Zorg dat de online en offline activiteiten naadloos op elkaar aansluiten.
  • Deel aan het begin van de les een aantal bijdragen die studenten online geleverd hebben. Waarom is dit een goed voorbeeld? Wat is een misvatting over de leerstof en waarom? Dit verhoogt de motivatie om deel te nemen aan online activiteiten en verbetert het leren.
  • Blik aan het eind van de les vooruit: waar gaan studenten thuis mee verder? Zet je een nieuwe tool in? Laat studenten zien hoe die werkt.
 4. Wees aanwezig in de online leeromgeving:
  • Plaats af en toe een Brightspace anouncement.
  • Reageer op de bijdrage van studenten (steeksproefgewijs). Via de tools van FeedbackFruits kan je simpelweg reageren met een ‘duimpje’. Dat kost weinig tijd, maar studenten hebben wel het gevoel dat hun inspanning gezien wordt.