Tip: Hoe ziet jouw leercyclus eruit?

Het eind van het jaar is de tijd van terugblikken en reflectie, hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Het afgelopen jaar heb je waarschijnlijk meerdere keren je onderwijs moeten aanpassen, van fysiek naar online naar blended. Kun jij de keuzes die je hebt gemaakt onderbouwen? Hoe zag jouw leercyclus er uit?

“Kun je je keuze toelichten met argumenten? En wat heb je geleerd van deze ervaring en welke feedback heb je ontvangen?” Vragen die we studenten dagelijks stellen, maar stellen we die ons zelf ook?

Onderwijs is nooit af, de beroepspraktijk, de maatschappelijke context en studenten veranderen in de tijd, dus het is goed om daar elk jaar bij stil te staan. Het is daarnaast goed om af en toe stil te staan bij de veranderingen die je op basis van de gekregen feedback hebt doorgevoerd, zodat studenten zien dat hun feedback serieus wordt genomen. Door een goede terugkoppeling zijn studenten/docenten ook eerder geneigd om in de toekomst feedback te geven, dus het is goed om dit wel expliciet te benoemen. Dit kan bijvoorbeeld bij de start van elke module.

Evaluaties van een module zeggen iets over hoe studenten jouw module hebben ervaren, als het vak langere tijd wordt gegeven kun je ook kijken hoe de ontwikkeling van de module is. Ook in de rendementscijfers kun je soms een trend zien. Een panelgesprek kan worden gebruik om meer in de diepte een module te evalueren en samen met de studenten te komen tot verbetervoorstellen. Je collega’s van kwaliteitszorg binnen de opleiding kun je hier meer over vertellen.Naast de officiële onderwijsevaluaties is feedback vragen aan studenten en collega’s een goede manier om je onderwijs aan te passen en te verbeteren. Deze manier van werken geeft ook het signaal aan studenten dat feedback vragen onderdeel is van het leerproces.

Feedback op je lessen kun je op het inhoudelijke niveau vragen door polls en quizzen in te zetten. Door samenvattingen van de les te geven of te laten inleveren kun je peilen in hoeverre de stof is overgekomen. Zorg voor een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld door post-its te plakken bij het verlaten van het lokaal of bij wijze van evaluatie. Bij online leeractiviteiten kun je in bijvoorbeeld in WooclapPadlet of op een Miro-board de feedback verzamelen. Bij de check-in van een college kun je studenten vragen in hoeverre ze zelf het gevoel hebben dat ze de lesstof begrijpen door hen een smiley of een duimpje te laten geven. Of laat ze onderwerpen rangschikken op basis van waar ze de meeste moeite mee hadden.

Als je feedback wilt op je lesgeven kun je ook een collega vragen eens mee te kijken in je les. In online lessen is dit natuurlijk heel eenvoudig te organiseren, maar ook de collegezaal kun je een collega laten meekijken. Bespreek met je collega op welke punten je graag feedback wilt en plan een afspraak om dit rustig te bespreken. Of vraag een collega of je eens met haar/hem mee kunt kijken om inspiratie op te doen voor je eigen lessen. Leren van elkaar is een uitgangspunt binnen het onderwijs op de HvA en het is heel krachtig als je dat als docent zelf ook doet. Zo organiseer je je eigen leercyclus.

https://blog.kainexus.com/continuous-improvement/improvement-disciplines/lean/pdsa/a-scientific-approach-to-continuous-improvement
https://blog.kainexus.com/continuous-improvement/improvement-disciplines/lean/pdsa/a-scientific-approach-to-continuous-improvement