Tip: 6 manieren om je les te verrijken met Microsoft Whiteboard

Whiteboard is vernieuwd en biedt nu nog meer mogelijkheden om je les te verrijken. Microsoft Whiteboard is een digitaal canvas waarop je kunt samenwerken met studenten en collega’s. Je kunt ideeën visualiseren en creatief werken met tekeningen, post-its, afbeeldingen, documenten en handgeschreven tekst. Begin met een leeg canvas of gebruik een van de ingebouwde sjablonen voor bijvoorbeeld een brainstorm, lesplan of kanban. Hieronder vind je 6 manieren om aan de slag te gaan.

1. Leer elkaar kennen met Two truths, one lie

Vermijdt het geijkte kennismakingsrondje en leer elkaar kennen met Two truths, one lie. Je kunt dit spel ook gebruiken om studenten kennis te laten maken met een nieuw onderwerp. Kijk voor meer spellen in Whiteboard bij Sjablonen – Games.

2. Activeer voorkennis en help studenten informatie beter te onthouden

Laat studenten op post-its schrijven wat ze al weten over een onderwerp, wat ze willen weten en wat ze hebben geleerd. Zo activeren ze hun voorkennis, gaan ze doelgericht aan de slag en onthouden ze de stof beter. Gebruik voor deze opdracht het KWL-sjabloon.

3. Maak lesstof visueel en interactief

Breng complexe onderwerpen tot leven met tekeningen, afbeeldingen, kleuren en pijlen. Studenten kunnen hun vragen, opmerkingen of bijdragen toevoegen in post-its.

4. Reageren op een stelling

Plaats een vraag of stelling en laat studenten in een post-it hun antwoord noteren. Laat studenten op minimaal één andere bijdrage reageren met een emoticon of comment.

5. Laat studenten na je uitleg op post-its de belangrijkste punten samenvatten

Vraag bijvoorbeeld de 3 belangrijkste punten te noteren. Hiermee toets je of studenten het begrepen hebben, zien studenten van elkaar wat ze hebben opgestoken en hebben ze een samenvatting. Ook leren ze hoofd-  en bijzaken onderscheiden. Bespreek de reacties en leg uit waarom ze wel of niet goed zijn. Lees voor meer informatie het artikel Activerende Werkvormen.

6. Reflecteer samen op de les

Laat studenten schrijven en tekenen wat ze hebben geleerd, wat ze interessant vonden en welke vragen ze nog hebben. Met reacties kunnen ze laagdrempelig feedback geven op elkaars bijdragen. Gebruik hiervoor het Exit ticket-sjabloon.

Bron: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/welcome-to-the-new-whiteboard/ba-p/2779824

Zelf aan de slag

Wil je zelf aan de slag? Lees dan het Microsoft Whiteboard artikel. Daar vind je handige instructievideo’s en meer praktische tips hoe je Whiteboard inzet in je onderwijs.

Deel je ervaring

Hoe gebruik jij Microsoft Whiteboard of een van de andere onderwijstools (FeedbackFruits, Wooclap, Padlet of Grasple)? Neem contact met ons op zodat we je ervaring kunnen delen met andere docenten.