Tip: Toolkit formatief evalueren

Als docent wil weten waar je studenten staan in hun leerproces. Formatief evalueren kan hierbij helpen. Deze didactische aanpak is erop gericht om tijdig te achterhalen wat de studenten nog niet lukt, vergeet of waar ze misvattingen over hebben. Door deze informatie te verzamelen, kan de docent tijdig beslissen waar aanpassing nodig is van de instructiestrategie. Daarnaast weten de studenten wat zij aan moeten passen in hun leerstrategie.

Om docenten te helpen bij het implementeren van formatief evalueren in hun lessen, hebben wij een praktische toolkit ontwikkeld. De toolkit volgt de 5 formatieve evaluatiestrategieën van Wiliam. Deze strategieën helpen je als docent om informatie over het leren te verzamelen en zonodig de didactiek aan te passen. Elke strategie is voorzien van een ontwerpsuggestie met praktische tips. Achterin de gids staat een handig overzicht van de gebruikte begrippen en een lijst boeken en sites om verder te lezen.