Tip: Waar sta jij met Blended learning?

Als je aan de slag wilt met je onderwijs meer blended maken, is het natuurlijk handig om te weten waar je nu staat. Hiervoor zijn verschillende reflectie-instrumenten, zoals de Next Level Learning Scan van de HvA, het Europese EMBED of de Integrale Bewegingssensor uit het versnellingsplan van Surf.

Binnen de HvA is de Next Level Learning scan ontwikkeld. Hiermee kunnen docenten en docententeams voor hun eigen modules aandachtspunten identificeren om verder te gaan met Blended learning. De scan is laagdrempelig en geeft concrete tips waarmee je in jouw onderwijs net weer een stap verder kan komen. Met deze scan wordt meteen ook weer duidelijk dat Blended learning niet over tools of online onderwijs gaat, maar om kwaliteitsaspecten in het onderwijs zoals interactie, diversiteit en flexibilisering waarbij de inzet van technologie kan helpen. Op dinsdag 30 maart van 9:00-9:45 uur wordt er uitleg gegeven door de ontwikkelaars over de Next Level Learning scan. De bijeenkomst is online via Teams.

Binnen FDMCI is in oktober de Werkgroep Blended learning gestart waar O&O en opleidingen samen werken aan Blended Learning binnen de faculteit. Komende maanden zal de Werkgroep samen met de aangesloten opleidingen met het EMBED model een eerste scan doen om te zien waar we staan met blended learning. Het EMBED model is vooral een instrument om met elkaar dezelfde taal te gaan spreken en het gesprek over Blended Learning op gang te brengen. Het EMBED model is op verschillende niveaus toe te passen, op modules, opleidingen en op organisatieniveau. Blended Learning heeft op deze verschillende niveaus verschillende aandachtsgebieden.

Figuur 1: EMBED scan module ingevuld

Het doel van de integrale ICT-bewegingssensor  is om binnen de instellingen met diverse stakeholders zoals leden van het College van Bestuur, HRM, interne academie, docenten, leidinggevenden en/of onderwijsmanagers een inhoudelijk gesprek te voeren over onderwijsinnovatie met ICT. Met het accent op het faciliteren en professionaliseren van docenten.

Figuur 2: Praatplaat bewegingssensor

Wil je meer weten over verschillende reflectietools voor Blended Learning? De DLO-innovatiepartners hebben een digitaal magazine gemaakt, waarin de 5 meeste passende tools worden toegelicht.