Tip: Boost de motivatie en zelfregulatie van je studenten in een blended omgeving

Blended learning is een weloverwogen mix waarbij studenten zowel op de campus als online leren. Dit biedt veel mogelijkheden voor flexibiliteit en personalisatie, maar ook uitdagingen voor motivatie en zelfregulatie. Hoe kun je als docent je studenten ondersteunen om effectief en zelfstandig te leren in een blended leeromgeving?

Van Harsel & Jansen (2023) beschrijven 7 kenmerken van een blended leeromgeving die een positief effect hebben op de motivatie en zelfregulatie van studenten. Hieronder delen we hun belangrijkste bevindingen met voorbeelden vanuit de HvA.

Authenticiteit
Authenticiteit betekent dat je je studenten laat leren met echte problemen, taken en situaties uit de beroepspraktijk. Dit maakt het leren interessant en relevant voor je studenten. Ze zien waarom ze iets moeten leren en hoe ze het kunnen toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een project waarin studenten een probleem moeten oplossen voor een opdrachtgever uit het werkveld. Een ander voorbeeld van een authentieke leeractiviteit komt van HvA-collega Bas Meyberg die zijn studenten experts uit het werkveld laat interviewen via MS Teams. De experts hebben geen reistijd en hoeven niets voor te bereiden, waardoor de bereidheid om deel te nemen enorm toeneemt.

Studenten interviewen een expert uit het werkveld

Personalisatie
Door de leeromgeving aan te passen aan de individuele kenmerken, voorkeuren en behoeften van je studenten, vergroot je hun gevoel van competentie, verbondenheid en autonomie. Dit doe je bijvoorbeeld door studenten te vragen naar hun voorkeuren, moeilijkheden en behoeften in leren. Dit kan in de klas en online, waarbij online de drempel voor sommige studenten verlaagt om zich uit te spreken.
Een tweede manier van personalisatie is het aanpassen van leeractiviteiten op de kennis en ervaring van studenten. In de online leeromgeving doe je dit bijvoorbeeld door opdrachten op verschillende niveaus aan te bieden. Zoals CMD-collega Laura Benvenuti doet met haar piste-model waarbij studenten elke week kunnen kiezen uit 3 moeilijkheidsniveaus.

Student controle
Student controle betekent dat je studenten keuze biedt in hoe, wat, wanneer en met wie ze leren. Deze controle geeft ze meer autonomie. In een online omgeving kun je studenten controle geven door ze bijvoorbeeld zelf het tempo of volgorde of de leeractiviteiten te laten bepalen. Of door ze uit verschillende vormen te laten kiezen (tekst lezen, video bekijken, discussie voeren).

Door vragen toe te voegen aan teksten of video’s kunnen studenten zichzelf toetsen en weet je als docent wat je extra moet behandelen in de les.

Ondersteuning (scaffolding)
Ondersteuning, of scaffolding, helpt studenten om zelfregulerend te leren. Je kunt je studenten ondersteunen door ze tips en strategieën te geven om hun leerdoelen te bereiken. Online hebben studenten vaak wat extra ondersteuning nodig. Je biedt dit met aanwijzingen, vragen, instructies of tussentijdse feedback. Zo heeft FeedbackFruits, dat zit verwerkt in Brightspace, bijvoorbeeld de mogelijkheid om vragen toe te voegen aan tekst en video’s om te toetsen of studenten de inhoud begrepen hebben. Hier kun je feedback aan toevoegen. Bijkomend voordeel is dat je weet welke stof je extra moet behandelen in de les.

Interactie
Interactie met de stof, de docent, medestudenten en leermiddelen is cruciaal om te leren. In een online omgeving is interactie niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen fysieke en online bijeenkomsten en tussen klassikaal en zelfstandige opdrachten. Online interactie bevorder je met groepsopdrachten, peer feedback of door het stellen van discussievragen bij een artikel of video. Bekijk de pagina FeedbackFruits voor meer info.

Reflectie
Door te reflecteren worden studenten zich bewust van hun leerproces. Dit is belangrijk voor zelfregulatie, maar het gaat niet vanzelf. Stimuleer studenten daarom om te reflecteren door ze feedback te geven over hun studievoortgang. Reflectie kan voorafgaand (‘waar denk je dat een opdracht over gaat?’), tijdens en na een leeractiviteit plaatsvinden.

Kalibratie
Kalibratie is het vermogen van studenten om het beeld van hun prestaties te vergelijken met hun daadwerkelijke prestaties. Kalibratie helpt studenten om zichzelf beter in te schatten, en daarmee hun leren beter te sturen. Dit is een belangrijke stap om te kiezen welke strategie of leermiddel ze nodig hebben om verder te leren. Studenten leren kalibreren door een standaard te gebruiken waarmee ze hun eigen antwoorden kunnen vergelijken.

Zelf aan de slag
Wil je zelf aan de slag om de motivatie en zelfregulatie van je studenten te verbeteren? Lees dan het artikel van Van Harsel & Jansen (2023) en bekijk de bijbehorende checklist waarmee studenten kunnen scoren in welke mate jouw blended leeromgeving zelfregulatie stimuleert. Heb je behoefte aan advies op maat? Neem dan contact op met O&O.