Samen Sterker: De kracht chatbots als persoonlijke assistent

Tijdens een recente workshop met het team van Onderwijs en & Onderzoek hebben we verkend hoe we chatbots kunnen inzetten in ons werk. Het team kreeg de uitdaging om binnen een uur een volledige lesweek voor eerstejaars studenten te ontwerpen, compleet met leerdoelen, activiteiten en een pitch om hun collega’s te overtuigen. Deze sessie werd eerder door Barend Last verzorgd op de AI-fabriek. Wil je deze workshop ook volgen? Scroll naar beneden voor onze contactgegevens.

De workshop begon met het formuleren van een onderwijsvisie. De deelnemers werden voorzien van voorbeelden om hen op weg te helpen en om te ervaren hoe belangrijk het is om duidelijke instructies mee te geven. In het prompt schreven ze in enkele steekwoorden wat ze belangrijk vonden in goed onderwijs. Dit leverde verrassend goede resultaten op. De chatbot bleek een goede hulp bij het formuleren van een visie, vooral wanneer deze gebaseerd was op input van de deelnemers zelf.

ChatGPT een visie laten schrijven op basis van eigen input levert betere resultaten op.

Vervolgens werden leerdoelen gegenereerd, die de basis vormden voor het ontwerpen van een blended leerreis, inclusief leeractiviteiten en toetsmomenten.

Een lesweek met activiteiten en toetsmomenten op basis van de eerder gegenereerde visie en leeruitkomsten.

De workshop werd afgesloten met een pitchsessie waarin de deelnemers hun collega’s in één minuut moesten overtuigen van hun lesweek. Uiteraard werden de pitches gegenereerd door de chatbot.

De O&O’ers waren positief. De chatbot kwam met goede ideeën en hielp om losse ideeën snel om te zetten in een gestructureerde tekst. Het nam het werk niet over, maar ondersteunde als een persoonlijke assistent en zorgde voor een eerste opzet om verder te ontwikkelen.

Wil je deze workshop ook volgen met je team? Neem dan contact op met f.wessels@hva.nl of g.tierolf@hva.nl.